הגבלת חומרים מסוכנים RoHS  

 

 

 

 הנחיה ‎2002/95/EC "בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני" (הנחיית RoHS) אומצה על-ידי האיחוד האירופי בפברואר 2003. ההנחיה נכנסה לתוקף ב-1 ביולי 2006 - אך מכיוון שהיא אינה חוק אלא הנחיה של האיחוד האירופי למדינות החברות בו, יש להטמיע אותה בכל מדינה בנפרד.

שישה חומרים מסוכנים

הנחיית RoHS מגבילה את השימוש בשישה חומרים מסוכנים בייצור סוגים שונים של ציוד אלקטרוני וחשמלי.

 •  עופרת (Pb) - מקסימום 0.1%
 •  כספית (Hg) - מקסימום 0.1%
 •  קדמיום (Cd) - מקסימום 0.01%
 •  כרום הקסוולנטי (Cr(VI)‎ או Cr 6+‎) - מקסימום 0.1%
 •  (PBB) - מקסימום 0.1%
 •  (PBDE) - מקסימום 0.1%

כל חומר הומוגני שנעשה בו שימוש במוצר כלשהו נדרש לעמוד בהגבלות המפורטות לעיל. אפילו אם חומר אחד בלבד שנעשה בו שימוש במוצר מסוים לא עומד בדרישות של הנחיית RoHS, המוצר כולו לא עומד בתקן. לכן, יצרנים נדרשים לאשש את תאימותם של כל הרכיבים והחומרים על מנת להבטיח שהמוצרים המוגמרים תואמים לדרישות הנחיית RoHS.

 

היקף הנחיית RoHS

ההנחיה חלה על ציוד כמוגדר בהנחיה ‎2002/96/EC של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE):

 •    מכשירי חשמל ביתיים - גדולים וקטנים
 •    ציוד IT
 •    ציוד תקשורת
 •    מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים
 •    ציוד תאורה (כולל נורות)
 •    כלים אלקטרוניים וחשמליים
 •    צעצועים וציוד לפנאי ולספורט
 •    דיספנסרים אוטומטיים

התקנה לא מתייחסת למכשירים רפואיים, כלי ניטור ובקרה ומכשירים וכלים תעשייתיים קבועים.

הנחיית "China RoHS" (בתוקף החל מה-1 במרץ 20017) לא כוללת פטורים אלה. הנחיה זו מתייחסת גם למכשירים רפואיים, רכיבים אלקטרוניים בכלי רכב, ציוד רדאר, ציוד לייצור, רכיבים, חומרי גלם וחומרי אריזה.