מניעת מחלות

מחלות מדבקות הגורמים ותפוצה                                   

 

 

 Southern hemisphere, tropical and subtropical areas of the northern hemisphereAnopheles species Malaria 
 Southern hemisphere Aedes species Dengue fever
 South America, Africa Aedes species Yellow fever
 Worldwide focals Culex species Encephalitis
 Northern hemisphere Ixodes species Lyme disease
 Europe, Russia Ixodes species Tick-borne encephalitis