הגדרת RoHS  

 

 

 

 

הגדרת פרמטרי RoHS בחומרי הנידוף מסדרת Patinal®‎ אינה פשוטה. עבור מרבית שיטות הניתוח, יש להמיס את החומרים. במקרים רבים, זהו השלב הקריטי ביותר, משום ניתן לקבל תוצאות מהימנות רק על סמך חומרים שהומסו במלואם.

לרוע המזל, חומרי נידוף לציפויים אופטיים בדרך כלל אינם מסיסים במים. על מנת ליישם שיטות ניתוח רגישות במיוחד כמו ICP-MS, יש לעבד את החומרים באמצעות טכניקות מתוחכמות בתנאים קשים. במהלך 30 השנים האחרונות פיתחנו טכניקות עיבוד ונוהלי מדידה לכל מוצרי Patinal®‎ , שמאפשרים לנו למדוד פרמטרי RoHS באופן מדויק ומהימן.

מוצרי הנידוף מסדרת Patinal®‎ הם חומרים טהורים במיוחד, כמתבקש להשגת המאפיינים האופטיים הדרושים. בדרך כלל, רמת הטוהר היא כ-99.99%. בנוסף, רוב מוצרי הנידוף מסדרתPatinal®‎ מיוצרים בתהליכים הכרוכים בטמפרטורות גבוהות אקום גבוה, ולכן מתאימים לשימוש בתהליכי נידוף בוואקום. בתנאי ייצור אלה, אפילו שאריות מזעריות של חומרים אורגניים ותרכובות נפוצות כמו רוב תרכובות הכספית והקדמיום, יתנדפו או יתפרקו.

רוב מוצרי הנידוף מסדרת Patinal®‎, למעט חומרים הידרופוביים (WR), הם חומרים אנאורגניים. מכיוון שאיננו משתמשים בפחמימנים הלוגניים, או מוסיפים אותם, במהלך הייצור, ניתן לשלול את נוכחותם של רכיבי PBB (ביפנילים פוליברומידיים) ו-PBDE (לרשום כמו במקור) בהתאם לתהליך הייצור הנבחר.

 

השיטות הבאות משמשות להגדרת פרמטרי RoHS:

  •   עופרת - F-AAS‏, ICP-OES‏, XRF

  •    כספית - ICP-OES‏, XRF

  •   קדמיום - F-AAS‏, ICP-OES‏, XRF

  •   כרום (VI‏) - F-AAS‏, ICP-OES‏, XRF

  •   (PBB‏) - XRF

  •    (PBDE‏) - XRF

עבור Cr(VI)‎, אנחנו מודדים את סך כל הכרום ומחשבים את תכולת Cr(VI)‎ המקסימלית בהנחה שהכרום הוא Cr(VI)‎. עבור PBB ו-PBDE, אנחנו מחשבים את התכולה המקסימלית בהנחה שכל הברום קשור לנגזרת ה-PBB או ה-PBDE ברמת הקשירה (ברומינציה) הנמוכה ביותר.