RoHS  

 

 

 

תאימות מוצרי Patinal®‎ להנחיית RoHS מובטחת באישורי ניתוח החומרים של כל אצווה ואצווה. 
רק הגדרתם של פרמטרי RoHS ביחס לכל אצווה בנפרד מספקת מהימנות ברמה של 100% לקיום הצהרות RoHS.

אם נדרש מידע על הנחיית RoHS ביחס למוצרי הנידוף מסדרת Patinal®‎, אישורי CoA שלנו זמינים לנוחותך היישר באתר האינטרנט.

ניתוח החומרים של מוצרי הנידוף מסדרת Patinal®‎ מגובה בלמעלה מ-30 שנות הניסיון שיש לנו בהכנת דגימות ומדידת ערכים. ניסיון זה משולב באמצעות הציוד המתקדם והחדשני הזמין במחלקת בקרת האיכות שלנו - שילוב שמבטיח נתונים מהימנים תמיד.

הנחיית RoHS (ראשי התיבות של Restriction of Hazardous substances - הגבלת חומרים מסוכנים) היא הנחיה שאומצה על-ידי האיחוד האירופי. היא מגבילה את השימוש בשישה חומרים מסוכנים בייצור סוגים שונים של ציוד אלקטרוני וחשמלי.