Suprima®‎  איכות עם ערך מוסף ‎ 

 

הבהרה של העור

 Suprima- רף חדש של איכות עם ערך מוסף ייחודי

 

Suprima®‎ הוא מותג האיכות החדש שמאגד את כל הפיגמנטים החדשניים והמתקדמים של Merck. הרעיון החדשני שלו עומד בדרישות ההולכות ומתרבות של תעשיית הציפויים, וחוסך ללקוחות זמן ועלויות. מותג המטרייה החדש מציע בשלב הראשון את כל הבטחות האיכות הרלוונטיות, יחד עם מאגר מקיף של נתוני תקינה ואנליזה עבור הפיגמנטים מסוג Meoxal® Wahiba Orange ו-Meoxal® Taklamakan Gold. פיגמנטים מתקדמים חדשים נוספים יצטרפו בהמשך.

Suprima®‎ מספק ליישומי ציפוי, באמצעות פיגמנטי Meoxal®‎, שלושה יתרונות מרכזיים:

ערכי צבע מדויקים: ערכי הצבע נמדדים באופן מדויק לפי מדדי Delta-Lab, ומוזנים למפרט. השיטות מתוארות בקטלוג באופן מפורט.  

אפס סיליקון: שני הפיגמנטים הם נטולי סיליקון – למניעת תקלות בייצור אצל הלקוח. בקטלוג מוסברים האמצעים ש-Merck נוקטת על מנת להבטיח מאפיין זה, כמו למשל בדיקה מקצה לקצה של חומרי האריזה וחומרי העזר.

אריזה אנטיסטטית: שני הפיגמנטים מסופקים באריזה אנטיססטית – לפישוט השימוש בסביבת הייצור.

כמותג החדש בעל תקני האיכות הגבוהים ביותר, Suprima®‎ כולל גם פיגמנטים המיועדים ל שמאופיין בדרישות תקינה מחמירות. Merck תמשיך להוסיף בהדרגה פיגמנטים איכותיים נוספים ליצירת אפקטים, ותרחיב את המותג גם ליישומים מתמחים ייחודיים.