Tivida FL 2500

יותר ברק למשטחים חיוניים 

 

 

ה-fluorosurfactant האניוני Tivida® FL 2500 מתאים בייחוד ל – בעיקר על חומרים שמאופיינים מלכתחילה במתח פנים נמוך או קשים לניקוי. הוא מוריד את מתח הפנים ב לרמות נמוכות מאוד, שעד עכשיו אפשר היה להגיע אליהן רק באמצעות כימיות המכילות fluorosurfactants ארוכי שרשרת

 

 •  ציפויים מעל פלסטיק ועץ
 •  דיו ואמנות גרפית
 •  חומרי הדבקה
 •  ציפויים תעשייתיים ספציפיים-למטרה
 •  פורמולציות המבוססות על מים ועל חומרים מסיסים

 

הודות למאפיינים הידידותיים לסביבה שלו, Tivida® FL 2500 מאפשר פורמולציה של ציפויים בהתאם לתקני Ecolabel של האיחוד האירופי בנוגע לצבעים ולציפויים מבריקים

 

 היתרונות העיקריים של Tivida FL 2500  

 • הורדה של מתח הפנים הדינמי במים ל-‎20 mN/m בתוך שנייה אחת
 • הורדה של מתח הפנים הסטטי לרמות של ‎18 mN/m
 • שיפור יכולות ההרטבה, ההתפרשות וההחלקה של פני השטח
 • הגברת הברק
 • מילוי מעולה של נקבוביות
 • דפוסי דפוס אחידים יותר
 • מזעור הופעתם של שקעים, גם במשטחים המאופיינים בשימוש מועט
 • ללא פגיעה ביכולת ההדבקה בין שכבות הציפוי גם בריכוזים גבוהים
 • היווצרות מועטה מאוד של קצף
 • מאפיינים ידידותיים לסביבה: לא רעיל ולא גורם להצטברות ביולוגית

 

 Package sizes Product Catalog number
 1 kg, 25 kg, 200 kg* Tivida® FL 2200 100426
 1 kg, 25 kg, 200 kg* Tivida® FL 2300 101724
 1 kg, 25 kg* Tivida® FL 2500 102458